4A.6/40.1Korytarz5,15 m²
4A.6/40.2Salon+Aneks18,31 m²
4A.6/40.3Łazienka4,06 m²
4A.6/40.4Garderoba1,57 m2
4A.6/40.5Pokój9,76 m2
Razem38,85 m2
4A.6/40.TBalkon14,67 m2
4A.6/39.1Korytarz8,11 m²
4A.6/39.2Salon+Aneks22,45 m²
4A.6/39.3Pokój10,32 m²
4A.6/39.4Pokój9,0 m2
4A.6/39.5Łazienka4,29 m2
Razem54,17 m2
4A.6/39.TTaras41,87 m2
4A.6/38.1Korytarz4,92 m²
4A.6/38.2Łazienka4,04 m²
4A.6/38.3Salon+Aneks19,81 m²
4A.6/38.4Pokój10,98 m2
Razem39,75 m2
4A.6/38.TTaras9,85 m
4A.6/37.1Korytarz2,77 m²
4A.6/37.2Łazienka4,08 m²
4A.6/37.3Salon+Aneks20,69 m²
Razem27,54 m2
4A.6/37.TTaras6,70 m2
4A.6/30.1Korytarz6,19 m²
4A.6/30.2Pokój8,58 m²
4A.6/30.3Pokój10,59 m²
4A.6/30.4Łazienka4,20 m2
4A.6/30.5Salon+Aneks18,36 m2
Razem49,98 m2
4A.6/30.TTaras8,79 m2
4A.5/35.1Korytarz5,92 m²
4A.5/35.2Salon+Aneks16,46 m²
4A.5/35.3Pokój8,16 m²
4A.5/35.4Łazienka4,33 m2
4A.5/35.5Garderoba2,25 m2
4A.5/35.6Pokój10,97 m2
Razem48,09 m2
4A.5/30.TBalkon8,63 m2
4A.5/34.1Korytarz3,08 m²
4A.5/34.2Salon+Aneks17,89 m²
4A.5/34.3Łazienka4,40 m²
Razem25,37 m2
4A.5/30.TBalkon8,20 m2
4A.5/33.1Korytarz6,20 m²
4A.5/33.2Salon+Aneks19,17 m²
4A.5/33.3Pokój8,50 m²
4A.5/33.4Łazienka3,50 m2
Razem37,37 m2
4A.5/33.TBalkon20,29 m2
4A.5/32.1Korytarz4,91 m²
4A.5/32.2Łazienka4,31 m²
4A.5/32.3Salon+Aneks18,43 m²
4A.5/32.4Pokój10,38 m2
Razem38,03 m2
4A.5/32.TBalkon4,05 m2
4A.5/31.1Korytarz2,98 m²
4A.5/31.2Łazienka4,31 m²
4A.5/31.3Salon+Aneks20,25 m²
Razem27,54 m2
4A.5/31.TBalkon4,05 m2
4A.5/30.1Korytarz6,51 m²
4A.5/30.2Pokój9,59 m²
4A.5/30.3Pokój10,80 m²
4A.5/30.4Łazienka4,20 m2
4A.5/30.5Salon+Aneks18,88 m2
Razem49,98 m2
4A.5/30.TBalkon3,96 m2
4A.4/29.1Korytarz5,92 m²
4A.4/29.2Salon+Aneks16,46 m²
4A.4/29.3Pokój8,16 m²
4A.4/29.4Łazienka4,33 m2
4A.4/29.5Garderoba2,25 m2
4A.4/29.6Pokój10,97 m2
Razem48,09 m2
4A.4/29.TBalkon8,44 m2
4A.4/28.1Korytarz3,08 m²
4A.4/28.2Salon+Aneks17,89 m²
4A.4/28.3Łazienka4,44 m²
Razem25,41 m2
4A.4/28.TBalkon7,49 m2
4A.4/27.1Korytarz6,20 m²
4A.4/27.2Salon+Aneks19,17 m²
4A.4/27.3Pokój8,50 m²
4A.4/27.4Łazienka3,50 m2
Razem37,37 m2
4A.4/27.TBalkon20,13 m2
4A.4/26.1Korytarz4,91 m²
4A.4/26.2Łazienka4,31 m²
4A.4/26.3Salon+Aneks18,43 m²
4A.4/26.4Pokój10,38 m2
Razem38,03 m2
4A.4/26.TBalkon4,05 m2
4A.4/25.1Korytarz2,98 m²
4A.4/25.2Łazienka4,31 m²
4A.4/25.3Salon+Aneks20,25 m²
Razem27,54 m2
4A.4/25.TBalkon4,05 m2
4A.4/24.1Korytarz6,51 m²
4A.4/24.2Pokój9,59 m²
4A.4/24.3Pokój10,80 m²
4A.4/24.4Łazienka4,20 m2
4A.4/24.5Salon+Aneks18,88 m2
Razem48,98 m2
4A.4/24.TBalkon3,96 m2
4A.3/23.1Korytarz5,92 m²
4A.3/23.2Salon+Aneks16,46 m²
4A.3/23.3Pokój8,16 m²
4A.3/23.4Łazienka4,50 m2
4A.3/23.5Garderoba2,01 m2
4A.3/23.6Pokój10,97 m2
Razem48,09 m2
4A.3/23.TBalkon8,55 m2
4A.3/22.1Korytarz3,08 m²
4A.3/22.2Salon+Aneks17,89 m²
4A.3/22.3Łazienka4,44 m²
Razem25,41 m2
4A.3/22.TBalkon8,38 m2
4A.3/21.1Korytarz6,20 m²
4A.3/21.2Salon+Aneks19,17 m²
4A.3/21.3Pokój8,50 m²
4A.3/21.4Łazienka3,50 m2
Razem37,37 m2
4A.3/21.TBalkon19,59 m2
4A.3/20.1Korytarz4,91 m²
4A.3/20.2Łazienka4,31 m²
4A.3/20.3Salon+Aneks18,43 m²
4A.3/20.4Pokój10,38 m2
Razem38,03 m2
4A.3/20.TBalkon4,05 m2
4A.3/19.1Korytarz2,91 m²
4A.3/19.2Łazienka4,31 m²
4A.3/19.3Salon+Aneks20,25 m²
Razem27,54 m2
4A.3/19.TBalkon4,05 m2
4A.3/18.1Korytarz6,51 m²
4A.3/18.2Pokój9,59 m²
4A.3/18.3Pokój10,80 m²
4A.3/18.4Łazienka4,20 m2
4A.3/18.5Salon+Aneks18,88 m2
Razem49,98 m2
4A.3/18.TBalkon3,91 m2
4A.2/17.1Korytarz5,92 m²
4A.2/17.2Salon+Aneks16,46 m²
4A.2/17.3Pokój8,16 m²
4A.2/17.4Łazienka4,44 m2
4A.2/17.5Garderoba2,01 m2
4A.2/17.5Pokój10,97 m2
Razem48,09 m2
4A.2/17.TBalkon8,34 m2

 

4A.2/16.1Korytarz3,08 m²
4A.2/16.2Salon+Aneks17,89 m²
4A.2/16.3Łazienka4,44 m²
Razem25,41 m2
4A.2/16.TBalkon7,05 m2
4A.2/15.1Korytarz6,20 m²
4A.2/15.2Salon+Aneks19,17 m²
4A.2/15.3Pokój8,50 m²
4A.2/15.4Łazienka3,50 m2
Razem37,37 m2
4A.2/15.TBalkon20,62 m2
4A.2/14.1Korytarz4,91 m²
4A.2/14.2Łazienka4,31 m²
4A.2/14.3Salon+Aneks18,43 m²
4A.2/14.4Pokój10,38 m2
Razem38,03 m2
4A.2/14.TBalkon4,05 m2
4A.2/13.1Korytarz2,98 m²
4A.2/13.2Łazienka4,31 m²
4A.2/13.3Salon+Aneks20,25 m²
Razem27,54 m2
4A.2/13.TBalkon4,05 m2
4A.2/12.1Korytarz6,51 m²
4A.2/12.2Pokój9,59 m²
4A.2/12.3Pokój10,80 m²
4A.2/12.4Łazienka4,20 m2
4A.2/12.5Salon+Aneks18,88 m2
Razem49,98 m2
4A.2/12.TBalkon3,91 m2
4A.1/11.1Korytarz5,92 m²
4A.1/11.2Salon+Aneks16,46 m²
4A.1/11.3Pokój8,16 m²
4A.1/11.4Łazienka4,33 m2
4A.1/11.5Garderoba2,25 m2
4A.1/11.5Pokój10,97 m2
Razem48,09 m2
4A.1/11.TBalkon10,13 m2
4A.1/10.1Korytarz3,08 m²
4A.1/10.2Salon+Aneks17,89 m²
4A.1/10.3Łazienka4,44 m²
Razem25,41 m2
4A.1/10.TTaras7,71 m2
4A.1/9.1Korytarz6,20 m²
4A.1/9.2Salon+Aneks19,17 m²
4A.1/9.3Pokój8,50 m²
4A.1/9.4Łazienka3,50 m2
Razem37,37 m2
4A.1/9.TBalkon20,25 m2
4A.1/8.1Korytarz6,51 m²
4A.1/8.2Łazienka9,60 m²
4A.1/8.3Salon+Aneks10,80 m²
4A.1/8.4Pokój4,20 m2
Razem50,02 m2
4A.1/8.TBalkon9,93 m2

 

4A.1/7.1Korytarz2,98 m²
4A.1/7.2Łazienka4,31 m²
4A.1/7.3Salon+Aneks20,25 m²
Razem27,58 m2
4A.1/7.TBalkon4,05 m2

 

4A.1/6.1Korytarz6,51 m²
4A.1/6.2Pokój9,59 m²
4A.1/6.3Pokój10,80 m²
4A.1/6.4Łazienka4,20 m2
4A.1/6.5Salon+Aneks18,88 m2
Razem49,98 m2
4A.1/6.TBalkon3,97 m2

 

4A.0/5.1Salon+Aneks21,88 m²
4A.0/5.2Korytarz3,62 m²
4A.0/5.3Łazienka4,76 m²
Razem30,26 m2
4A.0/5.TTaras10,08 m2
4A.0/4.1Korytarz3,08 m²
4A.0/4.2Salon+Aneks17,89 m²
4A.0/4.3Łazienka4,44 m²
Razem25,41 m2
4A.0/4.TTaras10,08 m2
4A.0/3.1Korytarz4,73 m²
4A.0/3.2Łazienka3,33 m²
4A.0/3.3Pokój10,80 m²
4A.0/3.4Salon+Aneks22,29 m2
Razem40,53 m2
4A.0/3.TTaras16,28 m2
4A.0/2.1Korytarz4,78 m²
4A.0/2.2Salon+Aneks20,85 m²
4A.0/2.3Pokój13,52 m²
4A.0/2.4Łazienka4,20 m2
Razem43,35 m2
4A.0/2.TTaras21,58 m2
4A.0/1.1Korytarz6,51m²
4A.0/1.2Pokój9,60m²
4A.0/1.3Pokój10,80m²
4A.0/1.4Łazienka4,20 m2
4A.0/1.5Salon+Aneks18,91 m2
Razem50,02 m2
4A.0/1.TTaras9,93 m2

Chcę otrzymywać najnowsze informacje o inwestycji.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Osiedle na Górnej sp. z o. o. sp. k. i współadministratorów w celu przesyłania informacji handlowych w drodze korespondencji e-mail zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Lista polubionych mieszkań

Brak polubionych mieszkań