4A.6/40.1Korytarz5,15 m²
4A.6/40.2Salon+Aneks18,31 m²
4A.6/40.3Łazienka4,06 m²
4A.6/40.4Garderoba1,57 m2
4A.6/40.5Pokój9,76 m2
Razem38,85 m2
4A.6/40.TBalkon14,67 m2
4A.6/39.1Korytarz8,11 m²
4A.6/39.2Salon+Aneks22,45 m²
4A.6/39.3Pokój10,32 m²
4A.6/39.4Pokój9,0 m2
4A.6/39.5Łazienka4,29 m2
Razem54,17 m2
4A.6/39.TTaras41,87 m2
4A.6/38.1Korytarz4,92 m²
4A.6/38.2Łazienka4,04 m²
4A.6/38.3Salon+Aneks19,81 m²
4A.6/38.4Pokój10,98 m2
Razem39,75 m2
4A.6/38.TTaras9,85 m
4A.6/37.1Korytarz2,77 m²
4A.6/37.2Łazienka4,08 m²
4A.6/37.3Salon+Aneks20,69 m²
Razem27,54 m2
4A.6/37.TTaras6,70 m2
4A.6/30.1Korytarz6,19 m²
4A.6/30.2Pokój8,58 m²
4A.6/30.3Pokój10,59 m²
4A.6/30.4Łazienka4,20 m2
4A.6/30.5Salon+Aneks18,36 m2
Razem49,98 m2
4A.6/30.TTaras8,79 m2
4A.5/35.1Korytarz5,92 m²
4A.5/35.2Salon+Aneks16,46 m²
4A.5/35.3Pokój8,16 m²
4A.5/35.4Łazienka4,33 m2
4A.5/35.5Garderoba2,25 m2
4A.5/35.6Pokój10,97 m2
Razem48,09 m2
4A.5/30.TBalkon8,63 m2
4A.5/34.1Korytarz3,08 m²
4A.5/34.2Salon+Aneks17,89 m²
4A.5/34.3Łazienka4,40 m²
Razem25,37 m2
4A.5/30.TBalkon8,20 m2
4A.5/33.1Korytarz6,20 m²
4A.5/33.2Salon+Aneks19,17 m²
4A.5/33.3Pokój8,50 m²
4A.5/33.4Łazienka3,50 m2
Razem37,37 m2
4A.5/33.TBalkon20,29 m2
4A.5/32.1Korytarz4,91 m²
4A.5/32.2Łazienka4,31 m²
4A.5/32.3Salon+Aneks18,43 m²
4A.5/32.4Pokój10,38 m2
Razem38,03 m2
4A.5/32.TBalkon4,05 m2
4A.5/31.1Korytarz2,98 m²
4A.5/31.2Łazienka4,31 m²
4A.5/31.3Salon+Aneks20,25 m²
Razem27,54 m2
4A.5/31.TBalkon4,05 m2
4A.5/30.1Korytarz6,51 m²
4A.5/30.2Pokój9,59 m²
4A.5/30.3Pokój10,80 m²
4A.5/30.4Łazienka4,20 m2
4A.5/30.5Salon+Aneks18,88 m2
Razem49,98 m2
4A.5/30.TBalkon3,96 m2
4A.4/29.1Korytarz5,92 m²
4A.4/29.2Salon+Aneks16,46 m²
4A.4/29.3Pokój8,16 m²
4A.4/29.4Łazienka4,33 m2
4A.4/29.5Garderoba2,25 m2
4A.4/29.6Pokój10,97 m2
Razem48,09 m2
4A.4/29.TBalkon8,44 m2
4A.4/28.1Korytarz3,08 m²
4A.4/28.2Salon+Aneks17,89 m²
4A.4/28.3Łazienka4,44 m²
Razem25,41 m2
4A.4/28.TBalkon7,49 m2
4A.4/27.1Korytarz6,20 m²
4A.4/27.2Salon+Aneks19,17 m²
4A.4/27.3Pokój8,50 m²
4A.4/27.4Łazienka3,50 m2
Razem37,37 m2
4A.4/27.TBalkon20,13 m2
4A.4/25.1Korytarz2,98 m²
4A.4/25.2Łazienka4,31 m²
4A.4/25.3Salon+Aneks20,25 m²
Razem27,54 m2
4A.4/25.TBalkon4,05 m2
4A.4/24.1Korytarz6,51 m²
4A.4/24.2Pokój9,59 m²
4A.4/24.3Pokój10,80 m²
4A.4/24.4Łazienka4,20 m2
4A.4/24.5Salon+Aneks18,88 m2
Razem48,98 m2
4A.4/24.TBalkon3,96 m2
4A.3/22.1Korytarz3,08 m²
4A.3/22.2Salon+Aneks17,89 m²
4A.3/22.3Łazienka4,44 m²
Razem25,41 m2
4A.3/22.TBalkon8,38 m2
4A.3/21.1Korytarz6,20 m²
4A.3/21.2Salon+Aneks19,17 m²
4A.3/21.3Pokój8,50 m²
4A.3/21.4Łazienka3,50 m2
Razem37,37 m2
4A.3/21.TBalkon19,59 m2
4A.3/20.1Korytarz4,91 m²
4A.3/20.2Łazienka4,31 m²
4A.3/20.3Salon+Aneks18,43 m²
4A.3/20.4Pokój10,38 m2
Razem38,03 m2
4A.3/20.TBalkon4,05 m2
4A.3/19.1Korytarz2,91 m²
4A.3/19.2Łazienka4,31 m²
4A.3/19.3Salon+Aneks20,25 m²
Razem27,54 m2
4A.3/19.TBalkon4,05 m2
4A.3/18.1Korytarz6,51 m²
4A.3/18.2Pokój9,59 m²
4A.3/18.3Pokój10,80 m²
4A.3/18.4Łazienka4,20 m2
4A.3/18.5Salon+Aneks18,88 m2
Razem49,98 m2
4A.3/18.TBalkon3,91 m2
4A.2/17.1Korytarz5,92 m²
4A.2/17.2Salon+Aneks16,46 m²
4A.2/17.3Pokój8,16 m²
4A.2/17.4Łazienka4,44 m2
4A.2/17.5Garderoba2,01 m2
4A.2/17.5Pokój10,97 m2
Razem48,09 m2
4A.2/17.TBalkon8,34 m2

 

4A.2/15.1Korytarz6,20 m²
4A.2/15.2Salon+Aneks19,17 m²
4A.2/15.3Pokój8,50 m²
4A.2/15.4Łazienka3,50 m2
Razem37,37 m2
4A.2/15.TBalkon20,62 m2
4A.2/14.1Korytarz4,91 m²
4A.2/14.2Łazienka4,31 m²
4A.2/14.3Salon+Aneks18,43 m²
4A.2/14.4Pokój10,38 m2
Razem38,03 m2
4A.2/14.TBalkon4,05 m2
4A.2/12.1Korytarz6,51 m²
4A.2/12.2Pokój9,59 m²
4A.2/12.3Pokój10,80 m²
4A.2/12.4Łazienka4,20 m2
4A.2/12.5Salon+Aneks18,88 m2
Razem49,98 m2
4A.2/12.TBalkon3,91 m2
4A.1/11.1Korytarz5,92 m²
4A.1/11.2Salon+Aneks16,46 m²
4A.1/11.3Pokój8,16 m²
4A.1/11.4Łazienka4,33 m2
4A.1/11.5Garderoba2,25 m2
4A.1/11.5Pokój10,97 m2
Razem48,09 m2
4A.1/11.TBalkon10,13 m2
4A.1/10.1Korytarz3,08 m²
4A.1/10.2Salon+Aneks17,89 m²
4A.1/10.3Łazienka4,44 m²
Razem25,41 m2
4A.1/10.TTaras7,71 m2
4A.1/8.1Korytarz6,51 m²
4A.1/8.2Łazienka9,60 m²
4A.1/8.3Salon+Aneks10,80 m²
4A.1/8.4Pokój4,20 m2
Razem50,02 m2
4A.1/8.TBalkon9,93 m2

 

4A.1/7.1Korytarz2,98 m²
4A.1/7.2Łazienka4,31 m²
4A.1/7.3Salon+Aneks20,25 m²
Razem27,58 m2
4A.1/7.TBalkon4,05 m2

 

4A.1/6.1Korytarz6,51 m²
4A.1/6.2Pokój9,59 m²
4A.1/6.3Pokój10,80 m²
4A.1/6.4Łazienka4,20 m2
4A.1/6.5Salon+Aneks18,88 m2
Razem49,98 m2
4A.1/6.TBalkon3,97 m2

 

4A.0/3.1Korytarz4,73 m²
4A.0/3.2Łazienka3,33 m²
4A.0/3.3Pokój10,80 m²
4A.0/3.4Salon+Aneks22,29 m2
Razem40,53 m2
4A.0/3.TTaras16,28 m2
4A.0/2.1Korytarz4,78 m²
4A.0/2.2Salon+Aneks20,85 m²
4A.0/2.3Pokój13,52 m²
4A.0/2.4Łazienka4,20 m2
Razem43,35 m2
4A.0/2.TTaras21,58 m2
4A.0/1.1Korytarz6,51m²
4A.0/1.2Pokój9,60m²
4A.0/1.3Pokój10,80m²
4A.0/1.4Łazienka4,20 m2
4A.0/1.5Salon+Aneks18,91 m2
Razem50,02 m2
4A.0/1.TTaras9,93 m2
4.5/122.1Korytarz8,33 m2
4.5/122.2Salon+Aneks20,77 m2
4.5/122.3Łazienka4,38 m2
4.5/122.4Pokój10,58 m2
4.5/122.5Pokój10,40 m2
Razem54,46 m2
4.5/122.BBalkon4,13 m2
4.5/122.B2Balkon 22,33 m2
4.5/121.1Korytarz5,12 m2
4.5/121.2Pokój10,05 m2
4.5/121.3Salon+Aneks18,93 m2
4.5/121.4Łazienka4,64 m2
Razem38,74 m2
4.5/121.BBalkon3,45 m2
4.5/120.1Korytarz4,40 m2
4.5/120.2Łazienka4,45 m2
4.5/120.3Salon+Aneks19,00 m2
4.5/120.4Pokój10,05 m2
Razem37,90 m2
4.5/120.BBalkon4,05 m2
4.5/119.1Korytarz8,81 m2
4.5/119.2Pokój10,00 m2
4.5/119.3Pokój9,30 m2
4.5/119.3Łazienka4,87 m2
4.5/119.2Salon+Aneks20,36 m2
Razem53,34 m2
4.5/119.BBalkon6,79 m2
4.4/118.1Korytarz8,33 m2
4.4/118.2Salon+Aneks20,77 m2
4.4/118.3Łazienka4,38 m2
4.4/118.4Pokój10,58 m2
4.4/118.5Pokój10,40 m2
Razem54,46 m2
4.4/118.BBalkon4,41 m2
4.4/118.B2Balkon 22,33 m2
4.4/115.1Korytarz8,81 m2
4.4/115.2Pokój10,00 m2
4.4/115.3Pokój9,30 m2
4.4/115.4Łazienka4,87 m2
4.4/115.5Salon+Aneks20,36 m2
Razem53,34 m2
4.4/115.BBalkon7,00 m2
4.4/115.B2Balkon 23,00 m2
4.3/114.1Korytarz8,33 m2
4.3/114.2Salon+Aneks20,77 m2
4.3/114.3Łazienka4,38 m2
4.3/114.4Pokój10,58 m2
4.3/114.5Pokój10,40 m2
Razem54,46 m2
4.3/114.BBalkon4,31 m2
4.3/114.B2Balkon 22,33 m2
4.2/110.1Korytarz5,04 m2
4.2/110.2Salon+Aneks20,77 m2
4.2/110.3Łazienka4,38 m2
4.2/110.4Pokój10,58 m2
4.2/110.4Pokój10,38 m2
Razem54,46 m2
4.2/110.BBalkon4,41 m2

4.1/106.BBalkon4,13 m2

4.1/106.1Korytarz8,33 m2
4.1/106.2Salon+Aneks20,77 m2
4.1/106.3Łazienka4,38 m2
4.1/106.4Pokój10,58 m2
4.1/106.5Pokój10,40 m2
Razem54,46 m2
4.1/104.1Korytarz5,05 m2
4.1/104.2Pokój10,05 m2
4.1/104.3Salon+Aneks18,93 m2
4.1/104.4Łazienka4,64 m2
Razem38,67 m2
4.1/104.BBalkon3,45 m2
4.0/100.1Korytarz7,53 m2
4.0/100.2Salon+Aneks20,84 m2
4.0/100.3Łazienka4,21 m2
4.0/100.4Pokój13,85 m2
Razem46,43 m2
4.0/100.TTaras9,34 m2
4.5/90.1Korytarz5,10 m2
4.5/90.2Pokój9,61 m2
4.5/90.3Salon+Aneks20,96 m2
4.5/90.4Łazienka4,76 m2
Razem40,43 m2
4.5/90.BBalkon4,05 m2
4.5/89.1Korytarz5,14 m2
4.5/89.2Łazienka4,71 m2
4.5/89.3Salon+Aneks20,96 m2
4.5/89.4Pokój9,61 m2
Razem40,42 m2
4.5/89.BBalkon4,05 m2
4.4/85.1Korytarz5,14 m2
4.4/85.2Łazienka4,71 m2
4.4/85.3Salon+Aneks20,96 m2
4.4/85.4Pokój9,61 m2
Razem40,42 m2
4.4/85.BBalkon4,05 m2
4.4/84.1Korytarz8,23 m2
4.4/84.2Pokój10,27 m2
4.4/84.3Pokój10,58 m2
4.4/84.4Łazienka4,35 m2
4.4/84.5Salon+Aneks19,25 m2
Razem52,68 m2
4.4/84.BBalkon4,08 m2
4.4/84.B2Balkon 22,33 m2
4.3/80.1Korytarz8,23 m2
4.3/80.2Pokój10,27 m2
4.3/80.3Pokój10,58 m2
4.3/80.4Łazienka4,35 m2
4.3/80.5Salon+Aneks19,25 m2
Razem52,68 m2
4.3/80.BBalkon3,80 m2
4.3/80.B2Balkon 22,33 m2
4.2/76.1Korytarz8,23 m2
4.2/76.2Pokój10,27 m2
4.2/76.3Pokój10,58 m2
4.2/76.4Łazienka4,35 m2
4.2/76.5Salon+Aneks19,25 m2
Razem52,68 m2
4.2/76.BBalkon4,08 m2
4.1/73.1Korytarz5,14 m2
4.1/73.2Łazienka4,71 m2
4.1/73.3Salon+Aneks20,96 m2
4.1/73.4Pokój9,61 m2
Razem40,42 m2
4.1/73.BBalkon4,05 m2
4.5/64.1Korytarz8,63 m2
4.5/64.2Salon+Aneks19,29 m2
4.5/64.3Łazienka4,58 m2
4.5/64.4Pokój10,74 m2
4.5/64.5Pokój10,13 m2
Razem53,37 m2
4.5/64.BBalkon4,20 m2
4.5/64.B2Balkon 22,26 m2
4.5/64.B3Balkon 32,58 m2
4.5/63.1Korytarz5,69 m2
4.5/63.2Pokój9,61 m2
4.5/63.3Salon+Aneks21,39 m2
4.5/63.4Łazienka4,70 m2
Razem41,39 m2
4.5/63.BBalkon4,05 m2
4.5/62.1Korytarz5,15 m2
4.5/62.2Łazienka4,72 m2
4.5/62.3Salon+Aneks20,96 m2
4.5/62.4Pokój9,61 m2
Razem40,44 m2
4.5/62.BBalkon4,05 m2
4.5/61.1Korytarz8,26 m2
4.5/61.2Pokój10,33 m2
4.5/61.3Pokój10,52 m2
4.5/61.4Łazienka4,33 m2
4.5/61.5Salon+Aneks19,26 m2
Razem52,70 m2
4.5/61.BBalkon4,03 m2
4.5/61.B2Balkon 22,33 m2
4.4/60.1Korytarz8,63 m2
4.4/60.2Salon+Aneks19,29 m2
4.4/60.3Łazienka4,58 m2
4.4/60.4Pokój10,74 m2
4.4/60.5Pokój10,13 m2
Razem53,37 m2
4.4/60.BBalkon4,42 m2
4.4/60.B2Balkon 22,38 m2
4.4/60.B3Balkon 32,52 m2
4.4/59.1Korytarz5,69 m2
4.4/59.2Pokój9,61 m2
4.4/59.3Salon+Aneks21,39 m2
4.4/59.4Łazienka4,70 m2
Razem41,39 m2
4.4/59.BBalkon4,05 m2
4.4/58.1Korytarz5,15 m2
4.4/58.2Łazienka4,72 m2
4.4/58.3Salon+Aneks20,96 m2
4.4/58.4Pokój9,61 m2
Razem40,44 m2
4.4/58.BBalkon4,05 m2
4.4/57.1Korytarz8,26 m2
4.4/57.2Pokój10,33 m2
4.4/57.3Pokój10,52 m2
4.4/57.4Łazienka4,33 m2
4.4/57.5Salon+Aneks19,29 m2
Razem52,70 m2
4.4/57.BBalkon4,08 m2
4.4/57.B2Balkon 22,33 m2
4.3/56.1Korytarz8,63 m2
4.3/56.2Salon+Aneks19,29 m2
4.3/56.3Łazienka4,58 m2
4.3/56.4Pokój10,74 m2
4.3/56.5Pokój10,13 m2
Razem53,37 m2
4.3/56.BBalkon4,20 m2
4.3/56.B2Balkon 22,15 m2
4.3/56.B3Balkon 32,58 m2
4.3/53.1Korytarz8,26 m2
4.3/53.2Pokój10,33 m2
4.3/53.3Pokój10,52 m2
4.3/53.4Łazienka4,33 m2
4.3/53.5Salon+Aneks19,26 m2
Razem52,70 m2
4.3/53.BBalkon3,80 m2
4.3/53.BBalkon 22,33 m2
4.2/52.1Korytarz8,63 m2
4.2/52.2Salon+Aneks19,29 m2
4.2/52.3Łazienka4,58 m2
4.2/52.4Pokój10,74 m2
4.2/52.5Pokój10,13 m2
Razem53,37 m2
4.2/52.BBalkon4,42 m2
4.2/49.1Korytarz8,25 m2
4.2/49.2Pokój10,33 m2
4.2/49.3Pokój10,52 m2
4.2/49.4Łazienka4,34 m2
4.2/49.5Salon+Aneks19,26 m2
Razem52,70 m2
4.2/49.BBalkon4,08 m2

Chcę otrzymywać najnowsze informacje o inwestycji.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Osiedle na Górnej sp. z o. o. sp. k. i współadministratorów w celu przesyłania informacji handlowych w drodze korespondencji e-mail zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Lista polubionych mieszkań

Brak polubionych mieszkań