4A.6/40.1Korytarz5,15 m²
4A.6/40.2Salon+Aneks18,31 m²
4A.6/40.3Łazienka4,06 m²
4A.6/40.4Garderoba1,57 m2
4A.6/40.5Pokój9,76 m2
Razem38,85 m2
4A.6/40.TBalkon14,67 m2
4A.6/39.1Korytarz8,11 m²
4A.6/39.2Salon+Aneks22,45 m²
4A.6/39.3Pokój10,32 m²
4A.6/39.4Pokój9,0 m2
4A.6/39.5Łazienka4,29 m2
Razem54,17 m2
4A.6/39.TTaras41,87 m2
4A.6/30.1Korytarz6,19 m²
4A.6/30.2Pokój8,58 m²
4A.6/30.3Pokój10,59 m²
4A.6/30.4Łazienka4,20 m2
4A.6/30.5Salon+Aneks18,36 m2
Razem49,98 m2
4A.6/30.TTaras8,79 m2
4A.5/35.1Korytarz5,92 m²
4A.5/35.2Salon+Aneks16,46 m²
4A.5/35.3Pokój8,16 m²
4A.5/35.4Łazienka4,33 m2
4A.5/35.5Garderoba2,25 m2
4A.5/35.6Pokój10,97 m2
Razem48,09 m2
4A.5/30.TBalkon8,63 m2
4A.5/30.1Korytarz6,51 m²
4A.5/30.2Pokój9,59 m²
4A.5/30.3Pokój10,80 m²
4A.5/30.4Łazienka4,20 m2
4A.5/30.5Salon+Aneks18,88 m2
Razem49,98 m2
4A.5/30.TBalkon3,96 m2
4A.4/29.1Korytarz5,92 m²
4A.4/29.2Salon+Aneks16,46 m²
4A.4/29.3Pokój8,16 m²
4A.4/29.4Łazienka4,33 m2
4A.4/29.5Garderoba2,25 m2
4A.4/29.6Pokój10,97 m2
Razem48,09 m2
4A.4/29.TBalkon8,44 m2
4A.4/24.1Korytarz6,51 m²
4A.4/24.2Pokój9,59 m²
4A.4/24.3Pokój10,80 m²
4A.4/24.4Łazienka4,20 m2
4A.4/24.5Salon+Aneks18,88 m2
Razem48,98 m2
4A.4/24.TBalkon3,96 m2
4A.3/23.1Korytarz5,92 m²
4A.3/23.2Salon+Aneks16,46 m²
4A.3/23.3Pokój8,16 m²
4A.3/23.4Łazienka4,50 m2
4A.3/23.5Garderoba2,01 m2
4A.3/23.6Pokój10,97 m2
Razem48,09 m2
4A.3/23.TBalkon8,55 m2
4A.3/18.1Korytarz6,51 m²
4A.3/18.2Pokój9,59 m²
4A.3/18.3Pokój10,80 m²
4A.3/18.4Łazienka4,20 m2
4A.3/18.5Salon+Aneks18,88 m2
Razem49,98 m2
4A.3/18.TBalkon3,91 m2
4A.2/17.1Korytarz5,92 m²
4A.2/17.2Salon+Aneks16,46 m²
4A.2/17.3Pokój8,16 m²
4A.2/17.4Łazienka4,44 m2
4A.2/17.5Garderoba2,01 m2
4A.2/17.5Pokój10,97 m2
Razem48,09 m2
4A.2/17.TBalkon8,34 m2

 

4A.2/12.1Korytarz6,51 m²
4A.2/12.2Pokój9,59 m²
4A.2/12.3Pokój10,80 m²
4A.2/12.4Łazienka4,20 m2
4A.2/12.5Salon+Aneks18,88 m2
Razem49,98 m2
4A.2/12.TBalkon3,91 m2
4A.1/11.1Korytarz5,92 m²
4A.1/11.2Salon+Aneks16,46 m²
4A.1/11.3Pokój8,16 m²
4A.1/11.4Łazienka4,33 m2
4A.1/11.5Garderoba2,25 m2
4A.1/11.5Pokój10,97 m2
Razem48,09 m2
4A.1/11.TBalkon10,13 m2
4A.1/6.1Korytarz6,51 m²
4A.1/6.2Pokój9,59 m²
4A.1/6.3Pokój10,80 m²
4A.1/6.4Łazienka4,20 m2
4A.1/6.5Salon+Aneks18,88 m2
Razem49,98 m2
4A.1/6.TBalkon3,97 m2

 

4A.0/1.1Korytarz6,51m²
4A.0/1.2Pokój9,60m²
4A.0/1.3Pokój10,80m²
4A.0/1.4Łazienka4,20 m2
4A.0/1.5Salon+Aneks18,91 m2
Razem50,02 m2
4A.0/1.TTaras9,93 m2

4.6/125.1Korytarz8,27 m2
4.6/125.2Garderoba1,05 m2
4.6/125.1WC1,43 m2
4.6/125.1Salon+Aneks30,16 m2
4.6/125.2Łazienka4,26 m2
4.6/125.2Pokój10,17 m2
4.6/125.2Pokój8,81 m2
Razem64,15 m2
4.6/125.TTaras12,85 m2
4.6/125.T2Taras 24,12 m2
4.6/123.1Korytarz4,86 m2
4.6/123.2Pokój8,25 m2
4.6/123.3Pokój9,67 m2
4.6/123.4Łazienka4,12 m2
4.6/123.5Salon+Aneks21,79 m2
Razem48,69 m2
4.6/123.TTaras24,31 m2
4.5/122.1Korytarz8,33 m2
4.5/122.2Salon+Aneks20,77 m2
4.5/122.3Łazienka4,38 m2
4.5/122.4Pokój10,58 m2
4.5/122.5Pokój10,40 m2
Razem54,46 m2
4.5/122.BBalkon4,13 m2
4.5/122.B2Balkon 22,33 m2
4.5/119.1Korytarz8,81 m2
4.5/119.2Pokój10,00 m2
4.5/119.3Pokój9,30 m2
4.5/119.3Łazienka4,87 m2
4.5/119.2Salon+Aneks20,36 m2
Razem53,34 m2
4.5/119.BBalkon6,79 m2
4.4/118.1Korytarz8,33 m2
4.4/118.2Salon+Aneks20,77 m2
4.4/118.3Łazienka4,38 m2
4.4/118.4Pokój10,58 m2
4.4/118.5Pokój10,40 m2
Razem54,46 m2
4.4/118.BBalkon4,41 m2
4.4/118.B2Balkon 22,33 m2
4.4/115.1Korytarz8,81 m2
4.4/115.2Pokój10,00 m2
4.4/115.3Pokój9,30 m2
4.4/115.4Łazienka4,87 m2
4.4/115.5Salon+Aneks20,36 m2
Razem53,34 m2
4.4/115.BBalkon7,00 m2
4.4/115.B2Balkon 23,00 m2
4.3/114.1Korytarz8,33 m2
4.3/114.2Salon+Aneks20,77 m2
4.3/114.3Łazienka4,38 m2
4.3/114.4Pokój10,58 m2
4.3/114.5Pokój10,40 m2
Razem54,46 m2
4.3/114.BBalkon4,31 m2
4.3/114.B2Balkon 22,33 m2
4.3/111.1Korytarz8,85 m2
4.3/111.2Pokój9,98 m2
4.3/111.3Pokój9,30 m2
4.3/111.4Łazienka4,87 m2
4.3/111.5Salon+Aneks20,36 m2
Razem53,36 m2
4.3/111.BBalkon6,79 m2
4.2/110.1Korytarz5,04 m2
4.2/110.2Salon+Aneks20,77 m2
4.2/110.3Łazienka4,38 m2
4.2/110.4Pokój10,58 m2
4.2/110.4Pokój10,38 m2
Razem54,46 m2
4.2/110.BBalkon4,41 m2

4.1/106.BBalkon4,13 m2

4.1/106.1Korytarz8,33 m2
4.1/106.2Salon+Aneks20,77 m2
4.1/106.3Łazienka4,38 m2
4.1/106.4Pokój10,58 m2
4.1/106.5Pokój10,40 m2
Razem54,46 m2
4.6/95.1Korytarz7,15 m2
4.6/95.2Salon+Aneks18,70 m2
4.6/95.3Łazienka4,23 m2
4.6/95.3Pokój9,93 m2
4.6/95.3Pokój9,05 m2
Razem49,06 m2
4.6/95.TTaras7,69 m2
4.6/95.T2Taras 23,95 m2
4.6/92.1Korytarz8,30 m2
4.6/92.2Pokój9,05 m2
4.6/92.3Pokój9,81 m2
4.6/92.4Łazienka4,24 m2
4.6/92.5Salon+Aneks18,59 m2
Razem48,77 m2
4.6/91.TTaras7,70 m2
4.6/91.T2Taras 24,09 m2
4.5/91.1Korytarz8,30 m2
4.5/91.2Salon+Aneks19,20 m2
4.5/91.3Łazienka4,35 m2
4.5/91.4Pokój10,74 m2
4.5/91.5Pokój10,27 m2
Razem52,86 m2
4.5/91.BBalkon3,80 m2
4.5/91.B2Balkon 22,33 m2
4.5/88.1Korytarz8,23 m2
4.5/88.2Pokój10,27 m2
4.5/88.3Pokój10,58 m2
4.5/88.4Łazienka4,35 m2
4.5/88.5Salon+Aneks19,25 m2
Razem52,68 m2
4.5/88.BBalkon3,98 m2
4.5/88.B2Balkon 22,33 m2
4.4/87.1Korytarz8,30 m2
4.4/87.2Salon+Aneks19,20 m2
4.4/87.3Łazienka4,35 m2
4.4/87.4Pokój10,74 m2
4.4/87.5Pokój10,27 m2
Razem52,86 m2
4.4/87.BBalkon4,08 m2
4.4/87.B2Balkon 22,33 m2
4.4/84.1Korytarz8,23 m2
4.4/84.2Pokój10,27 m2
4.4/84.3Pokój10,58 m2
4.4/84.4Łazienka4,35 m2
4.4/84.5Salon+Aneks19,25 m2
Razem52,68 m2
4.4/84.BBalkon4,08 m2
4.4/84.B2Balkon 22,33 m2
4.3/83.1Korytarz8,30 m2
4.3/83.2Salon+Aneks19,20 m2
4.3/83.3Łazienka4,35 m2
4.3/83.4Pokój10,74 m2
4.3/83.5Pokój10,27 m2
Razem52,86 m2
4.3/83.BBalkon3,98 m2
4.3/83.B2Balkon 22,33 m2
4.3/80.1Korytarz8,23 m2
4.3/80.2Pokój10,27 m2
4.3/80.3Pokój10,58 m2
4.3/80.4Łazienka4,35 m2
4.3/80.5Salon+Aneks19,25 m2
Razem52,68 m2
4.3/80.BBalkon3,80 m2
4.3/80.B2Balkon 22,33 m2
4.2/79.1Korytarz8,30 m2
4.2/79.2Salon+Aneks19,20 m2
4.2/79.3Łazienka4,35 m2
4.2/79.4Pokój10,74 m2
4.2/79.5Pokój10,27 m2
Razem52,86 m2
4.2/79.BBalkon4,08 m2
4.2/76.1Korytarz8,23 m2
4.2/76.2Pokój10,27 m2
4.2/76.3Pokój10,58 m2
4.2/76.4Łazienka4,35 m2
4.2/76.5Salon+Aneks19,25 m2
Razem52,68 m2
4.2/76.BBalkon4,08 m2
4.1/75.1Korytarz8,30 m2
4.1/75.2Salon+Aneks19,20 m2
4.1/75.3Łazienka4,35 m2
4.1/75.4Pokój10,74 m2
4.1/75.5Pokój10,27 m2
Razem52,86 m2
4.1/75.BBalkon3,80 m2
4.1/72.1Korytarz8,23 m2
4.1/72.2Pokój10,27 m2
4.1/72.3Pokój10,58 m2
4.1/72.4Łazienka4,35 m2
4.1/72.5Salon+Aneks19,25 m2
Razem52,68 m2
4.1/72.BBalkon3,98 m2
4.0/71.1Korytarz6,55 m2
4.0/71.2Salon+Aneks19,45 m2
4.0/71.3Łazienka4,35 m2
4.0/71.4Pokój8,98 m2
4.0/71.5Pokój9,78 m2
Razem49,11 m2
4.0/71.TTaras9,47 m2
4.6/67.1Korytarz7,80 m2
4.6/67.2Garderoba1,00 m2
4.6/67.3WC1,51 m2
4.6/67.4Salon+Aneks26,82 m2
4.6/67.5Łazienka4,45 m2
4.6/67.6Pokój10,22 m2
4.6/67.7Pokój9,06 m2
Razem60,86 m2
4.6/67.TTaras11,80 m2
4.6/67.T2Taras 24,08 m2
4.6/65.1Korytarz5,69 m2
4.6/65.2Pokój9,05 m2
4.6/65.3Pokój9,81 m2
4.6/65.4Łazienka4,26 m2
4.6/65.5Salon+Aneks29,76 m2
4.6/65.5Garderoba1,15 m2
Razem63,55 m2
4.6/65.TTaras12,77 m2
4.6/65.T2Taras 23,94 m2
4.5/64.1Korytarz8,63 m2
4.5/64.2Salon+Aneks19,29 m2
4.5/64.3Łazienka4,58 m2
4.5/64.4Pokój10,74 m2
4.5/64.5Pokój10,13 m2
Razem53,37 m2
4.5/64.BBalkon4,20 m2
4.5/64.B2Balkon 22,26 m2
4.5/64.B3Balkon 32,58 m2
4.5/61.1Korytarz8,26 m2
4.5/61.2Pokój10,33 m2
4.5/61.3Pokój10,52 m2
4.5/61.4Łazienka4,33 m2
4.5/61.5Salon+Aneks19,26 m2
Razem52,70 m2
4.5/61.BBalkon4,03 m2
4.5/61.B2Balkon 22,33 m2
4.4/60.1Korytarz8,63 m2
4.4/60.2Salon+Aneks19,29 m2
4.4/60.3Łazienka4,58 m2
4.4/60.4Pokój10,74 m2
4.4/60.5Pokój10,13 m2
Razem53,37 m2
4.4/60.BBalkon4,42 m2
4.4/60.B2Balkon 22,38 m2
4.4/60.B3Balkon 32,52 m2
4.4/57.1Korytarz8,26 m2
4.4/57.2Pokój10,33 m2
4.4/57.3Pokój10,52 m2
4.4/57.4Łazienka4,33 m2
4.4/57.5Salon+Aneks19,29 m2
Razem52,70 m2
4.4/57.BBalkon4,08 m2
4.4/57.B2Balkon 22,33 m2
4.3/56.1Korytarz8,63 m2
4.3/56.2Salon+Aneks19,29 m2
4.3/56.3Łazienka4,58 m2
4.3/56.4Pokój10,74 m2
4.3/56.5Pokój10,13 m2
Razem53,37 m2
4.3/56.BBalkon4,20 m2
4.3/56.B2Balkon 22,15 m2
4.3/56.B3Balkon 32,58 m2
4.3/53.1Korytarz8,26 m2
4.3/53.2Pokój10,33 m2
4.3/53.3Pokój10,52 m2
4.3/53.4Łazienka4,33 m2
4.3/53.5Salon+Aneks19,26 m2
Razem52,70 m2
4.3/53.BBalkon3,80 m2
4.3/53.BBalkon 22,33 m2
4.2/52.1Korytarz8,63 m2
4.2/52.2Salon+Aneks19,29 m2
4.2/52.3Łazienka4,58 m2
4.2/52.4Pokój10,74 m2
4.2/52.5Pokój10,13 m2
Razem53,37 m2
4.2/52.BBalkon4,42 m2
4.2/49.1Korytarz8,25 m2
4.2/49.2Pokój10,33 m2
4.2/49.3Pokój10,52 m2
4.2/49.4Łazienka4,34 m2
4.2/49.5Salon+Aneks19,26 m2
Razem52,70 m2
4.2/49.BBalkon4,08 m2
4.1/48.1Korytarz8,63 m2
4.1/48.2Salon+Aneks19,29 m2
4.1/48.3Łazienka4,58 m2
4.1/48.4Pokój10,74 m2
4.1/48.5Pokój10,13 m2
Razem53,37 m2
4.1/48.BBalkon4,20 m2
4.1/45.1Korytarz8,25 m2
4.1/45.2Pokój10,33 m2
4.1/45.3Pokój10,52 m2
4.1/45.4Łazienka4,34 m2
4.1/45.5Salon+Aneks19,26 m2
Razem52,70 m2
4.1/45.BBalkon3,98 m2

6/78.1Korytarz6,30 m2
6/78.2Pokój10,90 m2
6/78.3Pokój9,40 m2
6/78.4Łazienka4,37 m2
6/78.5Salon+Aneks29,60 m2
6/78.6WC1,30 m2
6/78.7Garderoba1,70 m2
6/78.8Taras 117,77 m2
6/78.9Taras 24,04 m2
5/76.1Korytarz6,38 m2
5/76.2Salon+Aneks19,00 m2
5/76.3Łazienka4,37 m2
5/76.4Pokój11,46 m2
5/76.5Pokój11,95 m2
5/76.6Balkon3,76 m2
5/73.1Korytarz6,29 m2
5/73.2Pokój11,62 m2
5/73.3Pokój11,83 m2
5/73.4Łazienka4,52 m2
5/73.5Salon+Aneks19,41 m2
5/73.6Balkon6,29 m2
4/72.7Balkon 21,97 m2
4/72.1Korytarz6,38 m2
4/72.2Salon+Aneks19,00 m2
4/72.3Łazienka4,37 m2
4/72.4Pokój10,01 m2
4/72.5Pokój1,95 m2
4/72.6Balkon4,04 m2
4/72.7Balkon 21,97 m2
4/69.1Korytarz6,29 m2
4/69.2Pokój11,62 m2
4/69.3Pokój11,83 m2
4/69.4Łazienka4,52 m2
4/69.5Salon+Aneks19,41 m2
4/69.6Balkon6,63 m2
4/69.7Balkon 23,02 m2
3/68.1Korytarz6,38 m2
3/68.2Salon+Aneks19,00 m2
3/68.3Łazienka4,37 m2
3/68.4Pokój11,46 m2
3/68.5Pokój11,95 m2
3/68.6Balkon3,94 m2
3/65.1Korytarz6,29 m2
3/65.2Pokój11,62 m2
3/65.3Pokój11,83 m2
3/65.4Łazienka4,52 m2
3/65.5Salon+Aneks19,41 m2
3/65.6Balkon6,29 m2
2/64.1Korytarz6,38 m2
2/64.2Salon+Aneks19,00 m2
2/64.3Łazienka4,37 m2
2/64.4Pokój11,46 m2
2/64.5Pokój11,95 m2
2/64.6Balkon4,04 m2
2/61.1Korytarz6,29 m2
2/61.2Pokój11,62 m2
2/61.3Pokój11,83 m2
2/61.4Łazienka4,52 m2
2/61.5Salon+Aneks19,41 m2
2/61.6Balkon6,63 m2
1/60.1Korytarz6,38 m2
1/60.2Salon+Aneks19,00 m2
1/60.3Łazienka4,37 m2
1/60.4Pokój11,46 m2
1/60.5Pokój11,95 m2
1/60.6Balkon3,75 m2

Chcę otrzymywać najnowsze informacje o inwestycji.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Osiedle na Górnej sp. z o. o. sp. k. i współadministratorów w celu przesyłania informacji handlowych w drodze korespondencji e-mail zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Lista polubionych mieszkań

Brak polubionych mieszkań